Gửi tin nhắn
aboutus
Dây chuyền sản xuất

Nhãn in lụa các loại in silicon hoặc in mực thường.bàn của chúng tôi có thể in silicon và mực bình thường, bất kể huy hiệu hay vải, cả hai đều ổn.

T&K Garment Accessories Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

T&K Garment Accessories Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1

T&K Garment Accessories Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2

T&K Garment Accessories Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3T&K Garment Accessories Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 4

T&K Garment Accessories Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 5

T&K Garment Accessories Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 6

 

Nghiên cứu và phát triển

T&K Garment Accessories Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

T&K Garment Accessories Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1

Chi tiết liên lạc